ارسال رزومه:


به کمک فرم روبرو می توانید رزومه خود را برای گروه حافظ حساب ارسال کنید، رزومه ها توسط کارشناسان بررسی و در بخش های مربوطه در صورت نیاز با شما همکاری آغاز خواهد شد.

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.